Yên Bái: Xả nước thải gây ô nhiễm, nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Bình bị phạt hơn nửa tỉ đồng

   Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000m³/ngày (24 giờ). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình thuộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình tại thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình do xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.
 
   Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000m³/ngày (24 giờ).
 
Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình
 
   Cụ thể thông số: Tổng Nitơ 130,35mg/1 vượt 3,62 lần; tổng Phốt pho 24,38 mg/1 vượt 2,03 lần; Coliform 7,9 x 103/5.000 vượt 1,58 lần so với QCVN 63:2017/BTNM (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.
 
   Quy định tại: Thông số tổng Nitơ 130,35mg/1 vượt 3,62 lần vi phạm quy định tại điểm m khoản 4 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ; tổng Phốt pho 24,3 mg/l vượt 2,03 lần vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45 và Coliform 7,9 x 103/5.000 vượt 1,58 lần vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45.
 
   UBND tỉnh Yên Bái quyết định, phạt tiền 380 triệu đồng (đối với thông số tổng Nitơ); 80 triệu đồng (đối với thông số tổng Phốt pho); 80 triệu đồng (đối với thông số Coliform). Tổng cộng phạt tiền 540 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt, Công ty bị đình chỉ 4,5 tháng hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.
 
   Cùng với đó, Công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Công ty cũng phải chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu nước thải theo định mức, đơn giá hiện hành theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.
 
 
   Nguồn: anninhthudo.vn/xa-nuoc-thai-gay-o-nhiem-nha-may-che-bien-tinh-bot-san-yen-binh-bi-phat-hon-nua-ti-dong-post573279.antd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *