Phân tích môi trường

Phân tích môi trường – Được trang bị với những máy móc tiên tiến như HPLC ms/ms, AS cùng với đội ngũ thử nghiệm viên giàu kinh nghiệm. Chùng tôi đã xây dựng phòng thí nghiệm lớn mạnh theo ISO/IES 17025:2005 – phòng Vilas 650.

Với thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, đến nay Trung tâm Phân tích & Công nghệ Môi trường có thể thực hiện đo đạc, phân tích nhiều thành phần môi trường: 

+ Các mẫu lỏng (nước thải, nước cấp).

+ Các mẫu bùn, đất.

+ Các mẫu chất thải rắn.

+ Các mẫu không khí (không khí xung quanh và khí ống khói).

Các chỉ tiêu phân tích môi trường bao gồm:

+ Chỉ tiêu cơ bản: pH, SS, COD, BOD5 , T-N, T-P, NH4+, NO3-, NO2-, độ kiềm, độ cứng, Cl-, F-, Ecoli, Coliform, dầu mỡ , dầu khoáng…

+ Các kim loại: Cr, Cd, Pb, Cr, As, Hg, Cu, Zn, Ni, Mn, Al, Fe…

+ Các chất hữu cơ: VOCs, Thuốc trừ sâu, PAHs, PCBs,….

+ Ăn mòn, phản ứng, tính cháy…

+ Các chỉ tiêu khí thải và vi khí hậu: Bụi, Ồn, Nhiệt độ, Độ ẩm CO, NO2, SO2, ánh sáng, tốc độ gió…

– Phân tích chỉ tiêu nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, và những mẫu nước thải đặt thù.

– Phân tích chỉ tiêu không khí, nồng độ bụi, khí thải, CxHy…v v

– Phân tích chỉ tiêu nước cấp cho sinh hoạt

– Phân tích mẫu đất

Cùng với đội ngũ nhân viên quan trắc môi trường giàu kinh nghiệm, hoạt động được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Chúng tôi đang không ngừng vững mạnh và là một trong những Trung tâm uy tín nhất về xử lý môi trường về vấn đề xử lý nước thải, rác thải …vv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *