ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động của môi trường là một công việc liên quan đến quy trình xem xét, phân tích và đánh giá các ảnh hưởng hai chiều từ các công trình, đề án, dự kiến đến môi trường và tác động của môi trường đến các công trình, dự án…Việc đánh giá này phải diễn ra đồng thời theo hai chiều hướng là đánh giá các mặt tích cực và tiêu cực.

danh-gai-tac-dong-moi-truong

Đánh giá tác động môi trường là một công việc cần được nâng tầm trong tất cả quá trình chuẩn bị xây dựng, quy hoạch, đầu tư phát triển xã hội một các bền vững. Xây dựng một kế hoạch để định hướng tác động của nhân tố môi trường nhằm mục đích sau:

-         Làm thế nào để đảm bảo phát triển xã hội trong mục tiêu kết hợp với vệ sinh môi trường.

-         Xây dựng bước tiến bền vững của các hoạt động kinh tế, dịch vụ mà không gây hại đến môi trường xung quanh.

-         Đảm bảo sự hài hòa của nhân tố môi trường sống phục vụ sự phát triển của xã hội và nhu cầu phát triển của con người.

-         Đánh giá kịp thời, đúng lúc nhằm ngăn chặn, hạn chế các tác nhân nguy hại đến bầu khí quyển, nước…


bao-ve-dtm


Dựa trên kết quả đánh giá về tác động môi trường, những nhà quyết định sẽ ra quyết định có nên tiến hành các dự án trong tương lai hay không, nếu có sẽ tiến hành như thế nào để không quay lưng lại với môi trường sống. Các tổ chức lớn cấp quốc gia, quốc tế dựa vào kết quả đánh giá môi trường để xác định, dự đoán, giảm thiểu các dự án  ảnh hưởng đến yếu tố sinh học, xã hội trước khi quyết định thực hiện.


Khi đánh giá môi trường điều quan trọng là cần phải xem xét tất cả các khía cạnh, ảnh hưởng về các mặt của toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng...để đảm bảo sức khỏe con người, hệ sinh thái chung.


Qua nhiều năm phát triển và qua nhiều dự án lớn nhỏ, chúng tôi đã tạo dựng được rất nhiều niềm tin ở khách hàng trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường. Chúng tôi hiểu được những khó khăn của khách hàng khi hình thành một dự án mới, với mong muốn sát cánh cùng khách hàng bảo vệ màu xanh. Vì vậy, chúng tôi luôn đưa ra những phương án tối ưu nhất giúp giải quyết những vấn đề môi trường cho khách hàng một cách nhanh nhất.