Quan trắc môi trường

Trước những thay đổi bất thường theo hướng tiêu cực của môi trường như hiện nay, cần có những biện pháp kịp thời, cấp tốc và hướng đến sự phát triển bền vững. Một trong những khâu đầu tiên, quan trọng và cần thiết cho mọi quá trình là quan trắc môi trường.

Quan trắc môi trường tại gara ô tô
Quan trắc môi trường tại gara ô tô

Tìm hiểu về quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là một khái niệm chuyên ngành khoa học địa chất, môi trường được giới chuyên môn khái quát thành một định nghĩa có thể hiểu như sau:

Hình thức này cũng chính là một công việc liên quan đễn tìm hiểu, thăm dò, theo dõi thường xuyên sự chuyển biến của môi trường theo từng trọng điểm, trọng tâm để đưa ra các biện pháp bảo vệ và xử lý thích hợp nhằm giữ vững sự phát triển lâu dài của môi trường.

Đây được xem là công việc cần thiết để làm các bản báo cáo, tổng kết định kỳ của những kỹ sư môi trường hoặc những người làm công tác môi trường. Dựa trên kết quả quan trắc môi trường, ngành quản lý môi trường sẽ hoàn thành các mục tiêu sau:

–         Cảnh báo đúng lúc, kịp thời những hướng đi xấu của môi trường hoặc những thay đổi bất thường có tính nguy hiểm của các điều kiện môi trường.

–         Cung cấp các thông tin cần thiết cho công việc đánh giá chất lượng môi trường theo từng vùng, từng địa phương, trên toàn quốc qua các giai đoạn thời gian.

–         Cung cấp tin mới nhất về các vùng trọng điểm được chú để nhằm tạo một cái nhìn tổng quan và chính xác về tình hình môi trường trước khi xây dựng những đề án quan trọng phục vụ sự phát triển của xã hội.

–         Phục vụ đắc lực cho các báo cáo về tình hình chung và hiện trạng môi trường hiện nay, cung cấp thông tin cho lưu trữ, xây dựng các đề án quy môi mang tình quốc gia.

Một số hình ảnh hoạt động dịch vụ quan trắc của chúng tôi:

Quan trắc tại Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Phúc Thanh
Quan trắc tại Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Phúc Thanh
Quan trắc dự án xây dựng khu thương mại
Quan trắc dự án xây dựng khu thương mại
Quan trắc tại khu công nghiệp Hải Phòng
Quan trắc tại khu công nghiệp Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *