GIẤY CHỨNG NHẬN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Ngày nay, bất cứ hoạt động nghề nghiệp nào liên quan đến sự phát triển của cộng đồng, đất nước cũng phải được các cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Riêng đối với ngành cơ quan liên quan đến công tác môi trường đã được chính phủ ra quy định ngày 29 – 3 – 2013 trong nghị định 27/2013/ NĐ – CP. Theo đó cá nhân, tổ chức muốn thực hiện công tác quan trắc môi trường cần phải có giấy chứng nhận quan trắc môi trường.

giay-chung-nhan-quan-trac-moi-truong

Sau đây là một số điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quan trắc môi trường:

-         Tổ chức được cấp giấy chứng nhận quan trắc môi trường phải được giấy chứng nhận hoạt động khoa học hoặc quyết định thành lập tổ chức, cơ quan hoạt động khoa học, công nghệ. Ngoài ra còn một số giấy tờ liên quan như giấy đăng ký kinh doanh hoặc chững nhận đầu tư và phải được các cấp có thẩm quyền ký tên.

-         Đáp ứng đầy đủ điều kiện về người thực hiện công việc quan trắc phải người có chuyên môn, trình độ đại học và được lãnh đạo tổ chức chỉ đạo. Người trực tiếp phụ trách đội quan trắc môi trường cũng phải có chuyên môn thuộc các lĩnh vực: công nghệ hóa học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, địa chất, phóng xạ, hạt nhân…tốt nghiệp đại học trở lên.

-         Cơ quan, tổ chức đó phải có được điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác quan trắc như: trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, phòng thí nghiệm…

Ngoài ra khi yêu cầu làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường cần lưu ý: có hai bộ, một bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận và một bản chính ghi rõ hồ sơ năng lực vốn có của tổ chức.