Đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động là việc làm hết sức cần thiết đối với công tác quan trắc môi trường để đảm bảo chất lượng và an toàn cho công tác lao động. Mỗi đơn vị, tổ chức chuyên môn về môi trường hoặc các cơ quan đoàn thể có liên quan thực hiện đo kiểm môi trường theo yêu cầu sau:

–         Yêu cầu về nguồn nhân lực: người trực tiếp thực hiện công việc đo kiểm môi trường lao động phải được cấp trên chỉ định có các giấy tờ liên quan đến chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ chuyên nghành hay giấy chứng nhận qua lớp tập huấn cán bộ đo kiểm. Nhân viên thực hiện còn phải đạt yêu cầu về sức khỏe, năng lực kinh nghiệm và phẩm chất nghề nghiệp để đảm bảo công việc đo kiểm diễn ra đúng quy trình, đạt hiệu quả cao.

–         Yêu cầu về cơ sở vật chất: cơ quan tổ chức thực hiện đo kiểm môi trường cần có: cơ quan trụ sở có bộ phận hành chính, bộ phận xử lý và tiếp nhận hồ sơ. Bộ phận xét nghiệm yếu tố vật lý, bộ phận xét nghiệm hóa chất, bộ phận xét nghiệm vi sinh vật, bộ phận đánh giá tâm lý sinh lao động.

–         Yêu cầu về trang thiết bị: cơ sở thực hiện cần được trang bị vật chất đầy đủ với thiết bị công nghệ kiểm tra, đo lường chính xác, tiên tiến.

Khi thực hiện công việc đo lường, kiểm định cần thành lập các thủ tục hồ sơ theo trình tự:

–         Văn bản công bố đủ điều kiện

–         Bản kê khai trang thiết bị, nhân lực, vật lực.

Chúng tôi là một trong những đơn vị đủ điều kiện quan trắc đo kiểm môi trường lao động đã được Bộ Y tế cấp phép, cùng với trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại chúng tôi cam kết số liệu luôn chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *