Giám sát hoạt động xử lý nước thải tại 2 Nhà máy chế biến nông sản sau niên vụ tại Sơn La

   Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và tình hình hoạt động các công trình xử lý chất thải sau khi kết thúc niên vụ 2021-2022 tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La và Công ty Cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La.

   Tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, đơn vị đã kết thúc hoạt động sản xuất từ ngày 30/4/2022. Niên vụ năm nay, Công ty đã thực hiện chế biến 554.000 tấn mía. Hai hệ thống xử lý nước thải công suất 900m3/ngày đêm và 2.000m3/ngày đêm hoạt động ổn định; nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất sau khi được xử lý được tái sử dụng toàn bộ. Công ty đã lắp đặt hệ thống đồng hồ đo lưu lượng khai thác sử dụng nước. Đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, có camera giám sát; thực hiện truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở TN&MT. Lắp đặt 10 camera giám sát công trình thu gom xử lý nước thải, truyền hình ảnh về Sở TN&MT để phục vụ cho việc theo dõi, giám sát hoạt động xử lý chất thải trong niên vụ 2021 – 2022.

Kiểm tra giám sát tại cty Mía đường Sơn La

   Thời điểm kiểm tra, đơn vị đang thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị. Qua ghi nhận thực địa, Công ty đã tiến hành thu gom nước thải sản xuất, nước thải vệ sinh thiết bị máy móc để xử lý; 2 hệ thống xử lý nước thải 900m3/ngày đêm và 2.000m3/ngày đêm đang hoạt động để xử lý lượng nước thải, chất thải rắn còn lại phát sinh trong niên vụ 2021 – 2022.

   Do Công ty chưa kết thúc hoạt động xử lý nước thải nên Đoàn giám sát chưa thực hiện ghi nhận chỉ số cuối của các đồng hồ đo lưu lượng sử dụng nước, đo lưu lượng nước được thu gom xử lý và tái sử dụng. Dự kiến, hoàn thành trước ngày 30/5/2022. Về chất thải rắn sản xuất, được tập kết tại sân bê tông có diện tích khoảng 1.700m2; được sử dụng để chế biến phân vi sinh, khu vực lưu giữ chất thải đã được che chắn phủ bạt. Chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ trong kho chứa có diện tích khoảng 30m2, đã dán nhãn vào các thùng chứa theo quy định. Đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với Xưởng chế biến phân vi sinh và Nhà máy mía đường 2 đợt trong suốt niên vụ.

Giám sát nhà máy mía đường Sơn La

   Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tiếp tục thực hiện thu gom, xử lý lượng nước thải còn lại đảm bảo theo quy định. Đối với lượng nước thải lưu giữ tại hồ số 3 để nuôi cấy men vi sinh của hệ thống xử lý nước thải, yêu cầu Công ty có biện pháp lưu giữ đảm bảo không để nước thải bị tràn ra khỏi hồ chứa. Đồng thời, thực hiện nạo vét bùn của hồ chứa nước thải số 4 và số 2 để kiểm tra lớp bạt lót đáy hồ chứa.

   Tại Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La, Nhà máy chế biến nông sản BHL có công suất 300 tấn tinh bột sắn/ngày và các sản phẩm phụ là bã sắn sấy khô 50 tấn/24 giờ, phân bón từ vỏ lụa… Đơn vị đã kết thúc niên vụ sản xuất từ ngày 30/4/2022. Trong niên vụ 2021 – 2022, đã thực hiện thu mua, chế biến hơn 146.000 tấn sắn.

   Qua ghi nhận hiện trạng, Công ty đã hoàn thành việc thu gom, xử lý nước thải sản xuất trong niên vụ 2021 – 2022. Đoàn giám sát đã chốt chỉ số của 6 đồng hồ đo lưu lượng sử dụng nước, đo lưu lượng nước được thu gom xử lý và tái sử dụng trong niên vụ.

   Về chất thải rắn sản xuất của Công ty, đang tập kết tại sân bê tông có diện tích khoảng 1.700m2; được sử dụng để chế biến phân vi sinh, khu vực lưu giữ chất thải đã được che chắn phủ bạt. Chất thải nguy hại đã thu gom, lưu giữ và dán nhãn vào các thùng chứa theo quy định. Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 đợt trong suốt niên vụ.

Giám sát Cty chế biến nông sản BHL

   Đoàn cũng đã giám sát việc Công ty thực hiện khắc phục các nội dung yêu cầu theo Thông báo kết quả kiểm tra năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La. Theo đó, đơn vị đã đầu tư xây dựng 3 hồ phòng ngừa sự cố hơn 25.000m3, trong trường hợp có sự cố xảy ra các hồ sự cố đã xây dựng có khả năng lưu giữ nước thải trong vòng 6,35 ngày.

   Đơn vị cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục truyền số liệu về Sở TN&MT. Đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải sản xuất; kết nối, truyền dữ liệu hình ảnh camera về Sở TN&MT để theo dõi việc thực hiện xử lý chất thải trong niên vụ năm nay. Đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu Công ty thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được xác nhận, Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

 

   Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/son-la-giam-sat-hoat-dong-xu-ly-nuoc-thai-tai-2-nha-may-che-bien-nong-san-sau-nien-vu-340078.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.