Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là công việc của các cơ quan tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận quan trắc môi trường. Công việc này đòi hỏi phải thực hiện có định kỳ và thường xuyên, đều đặn để kịp thời phát hiện chuyển biến của môi trường, những nhân tố tác động đến môi trường. Lập báo có quan trắc môi trường định kỳ nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đưa ra biện pháp kịp thời ứng phó với sự thay đổi của môi trường.

Tất cả những cơ sở, tổ chức sau đây sẽ thực hiện việc lập báo cáo quan trắc này như: các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, công ty, xí nghiệp, nhà máy… Đang hoạt động các ngành nghề có khả năng tác động đến môi trường sinh thái phải lập báo cáo sự tác động ấy theo định kỳ.

Báo cáo quan trắc môi trường cần được lập theo quy định như sau:

–         3 tháng một lần đối với các cơ sở phải thực hiện di dời vì ô nhiễm môi trường và các cơ sở gây ra ô nhiễm môi trường đã có xác nhận của cơ quan điều tra môi trường.

–         6 tháng một lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên.

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cần tuân theo các bước sau:

–         Khảo sát để thu thập số liệu

–         Đánh giá thực trạng diễn biến nguyên nhân gây ô nhiễm

–         Xây dựng các biện pháp tích cực để ngăn chặn mức độ gây hại đến môi trường.

–         Mô tả khái quát các công nghệ được sử dụng để xử lý môi trường ô nhiễm.

–         Các kết quả đo đạc, lấy mẫu định kỳ

–         Kết luận và đề xuất kiến nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *