Xử lý nước thải và khí thải tại Thái Nguyên

    Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và xử lý khí thải tại Thái Nguyên.


    Thái Nguyên được biết đến với nền kinh tế phát triển điển hình là quặng sắt và chè. Thái Nguyên là một trong những địa phương phía Bắc đang có sự phát triển công nghiệp mạnh và có những sự đột phá về hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Diện mạo của tỉnh ngày càng hiện đại, khang trang, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

    Các khu công nghiệp lớn bao quanh thành phố Thái Nguyên phải kể đến như là: KCN Sông Công 1,2; KCN Điềm Thụy, KCN Quyết Thắng, KCN Tây, Nam Phổ Yên. Khu công nghiệp phát triển kéo theo ô nhiễm môi trường gia tăng, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ dẫn đến ô nhiễm toàn tỉnh nói chung và các hộ dân sống xung quanh KCN nói riêng.

    Chung tay bảo vệ màu xanh Thái Nguyên chúng tôi đã kết hợp và đã thực hiện các công trình xử lý nước thải, xử lý khí thải tại Thái Nguyên. Bằng những cố gắng tìm hiểu và học hỏi chúng tôi đã đưa ra những phương án, giải pháp xử lý nước thải và xử lý khí thải tại Thái Nguyên tối ưu chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

    Các lĩnh vực môi trường hoạt động của chúng tôi:


    - Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp tại Thái Nguyên.
    - Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải tại Thái Nguyên.
    - Xử lý khí thải, khí thải lò hơi và bụi
    - Tư vấn quan trắc môi trường
    - Tư vấn lập báo cáo xả thải
    - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Thái Nguyên.

    Một số dự án xử lý nước thải, xử lý khí thải tại Thái Nguyên đã thực hiện:

xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-tai-nha-may-thai-nguyen
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt dạng ngầm tại KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên

hop-xu-ly-bui-luu-luong-nho-tai-thai-nguyen
Lắp đặt tủ xử lý bui lưu lượng nhỏ tại Sông Công - Thái Nguyên

xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-tai-Thai-Nguyen
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy tại Thái Nguyên

xu-ly-khi-thai-axit-tai-thai-nguyen
Hệ thống xử lý khí thải khí axits tại Thái Nguyên


lap-dat-modul-xu-ly-nuoc-thai-tai-Thai-Nguyen
Lắp đặt Modul xử lý nước thải tại Thái Nguyên

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-ma-kem-tai-thai-nguyen
Hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm tại Thái Nguyên