Xử lý nước thải tại Đà Nẵng

    Xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải tại Đà Nẵng.


    Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của Việt Nam, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.

    Quá trình mở rộng không gian đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên đất và sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp, du lịch của địa phương đã gây nên những tác động đến môi trường không khí, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của thành phố. Năm 2010, tổng lượng nước thải công nghiệp khoảng 6.835 m³/ngày. Các dự án lấn biển như Khu đô thị Đa Phước, Khu dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Khu dịch vụ hậu cần Cảng Đà Nẵng,...có nguy cơ tác độ đến môi trường, hệ sinh thái vùng bờ Đà Nẵng.

da-nag

    Phát triển kinh tế, công nghiệp và du lịch kéo theo những vấn đề ô nhiễm môi trường nếu không được kiểm soát. Nhằm chung tay bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng, Môi trường TNT đã phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giữ vững cho môi trường Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp.
so-do-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat

    Lĩnh vực hoạt động Môi trường TNT tại Đà Nẵng:


    - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Đà Nẵng.
    - Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại Đà Nẵng.
    - Tư vấn lập báo cáo môi trường
    - Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng.


    Một số hoạt động xử lý nước thải và khí thải tại Đà Nẵng:


be-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng

lap-dat-xu-ly-khi-thai
Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại Đà Nẵng

tram-xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep
Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại Đà Nẵng


thap-hap-thu
Lắp đặt tháp hấp thụ khí thải tại Đà Nẵng