XỬ LÝ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI TẠI HƯNG YÊN

    Tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và xử lý khí thải tại Hưng Yên!


    Hưng Yên được biết đến là một tỉnh nằm gần Thủ đô và  là một tỉnh Công nghiệp phát triển nhanh và mạnh nhất của miền Bắc. Khu công nghiệp (KCN) lớn phải kể đến như: KCN Phố Nối A,B; KCN Yên Mỹ, KCN Như Quỳnh; KCN Minh Đức...v.v. Nhằm đảm bảo môi trường Hưng Yên được trong sạch, môi trường TNT đã chung tay và thực hiện các dự án xử lý khí thải, xử lý nước thải tại Hưng Yên.

     Các lĩnh vực hoạt động chính của Môi trường TNT:


    - Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
    - Xử lý khí thải, khí thải lò hơi và bụi
    - Tư vấn quan trắc môi trường
    - Tư vấn lập báo cáo xả thải
    - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Hưng Yên.
    - Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải tại Hưng Yên.

    Một số công trình xử lý nước thải, xử lý khí thải đã triển khai tại Hưng Yên gần đây:


he-thong-xu-ly-khi-thai-phong-in-tai-Hung-Yen
Hệ thống xử lý khí thải phòng in - Công ty IDI KCN Phố Nối A Hưng Yên


xay-dung-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-tai-Hung-Yen
Xây dựng bể xử lý nước thải công nghiệp - KCN Yên Mỹ Hưng Yên

thap-xu-ly-khi-thai-tai-Hung-Yen
Tháp xử lý khí thải tại KCN Như Quỳnh Hưng Yênhe-thong-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-tai-Hung-Yen
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Hưng Yên


modul-xu-ly-nuoc-thai-tai-benh-vien-hung-yen
Lắp đặt Modul bể ngầm xử lý nước thải bệnh viện tại Hưng Yên


thap-xu-ly-bui-tai-kcn-pho-noi-hung-yen
Lắp đặt tháp xử lý bụi tại KCN Phố Nối B Hưng Yên

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nganh-ma-tai-Hung-Yen
Hệ thống xử lý nước thải ngành mạ tại KCN Phố Nối A Hưng Yên