Tư vấn xử lý nước thải công nghệ UASB

Tư vấn xử lý nước thải công nghệ UASB – Để xử lý nguồn nước thải các nhà máy, xí nghiệp đã lựa chọn rất nhiều phương pháp nhưng phương pháp xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học vẫn là lựa chọn hàng đầu thu hút nhiều chuyên môn lĩnh vực về môi trường nghiên cứu và áp dụng một phương pháp mang tên UASB. Đây là tên viết tắt cho Upflow anearobic sludge blanket có nghĩa là phương pháp xử lý sinh học dòng chảy ngược và tầng bùn kỵ. Công nghệ này dựa trên sự hoạt động của lớp bùn kỵ khí. Khi nguồn nước thải qua hệ thống này sẽ diễn ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ không tan trong nước do các vi sinh vật kỵ khí. Khi đến để tư vấn xử lý nước thải công nghệ UASB các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lắp đạt trọn gói hệ thống xử lý tiên tiến bao gồm cả hệ thống tác pha phía trên với nhiệm vụ tách các chất khí bay lên và lớp mùn sẽ lắng xuống.

Công nghệ xử lý nước thải công nghệ UASB có những ưu điểm chính:

–         Xử lý tốt nguồn nước thải có tạp chất hữu cơ khó phân hủy.
–         Tiết kiệm chi phí vì sử dụng hệ thống vi sinh vật kỵ khí để thực hiện nhiệm vụ phân hủy chất hữu cơ.

–         Tiêu thụ rất ít năng lượng khi hoạt động cả hệ thống

–         Ứng dụng rộng rãi để thực hiện xử lý chất hữu cơ và thu hồi được khí gas.

Tuy nhiên bên cạnh đó một số hạn chế cần kể đến của xử lý nước thải bằng phương pháp này là tốn nhiều thời gian và diện tích để xây dựng hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *