Tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng do xả thải trực tiếp ra môi trường

đăng 00:37, 8 thg 4, 2017 bởi Môi trường TNT   [ đã cập nhật 00:38, 8 thg 4, 2017 ]
    Ngày 7/4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo tạm ngừng hoạt động đối với Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng - Khu chế biến hải sản Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, vì trước đó đã xả thải trực tiếp ra môi trường tại cống số 6 – đê Chu Hải. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng chấm dứt mọi hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến hải sản tại xã Tân Hải, tuyệt đối không được phép xả nước thải (ngay cả sau khi đã qua hệ thống xử lý nước thải) khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh.
 
dam-xa-nuoc-thai

    UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp Cấp nước Bà Rịa, Điện lực Tân Thành tạm ngừng cung cấp điện, nước phục vụ cho sản xuất, chỉ cung cấp điện nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt, vận hành và cải tạo hệ thống xử lý nước thải đối với Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và UBND các huyện Đất Đỏ, Tân Thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng để nhanh chóng di dời về Khu chế biến hải sản Lộc An.
 
    Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tân Thành và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát sự hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực xã Tân Hải, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành, ngày 28/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng ( Khu chế biến hải sản Tân Hải) chấm dứt hoạt động sản xuất, tuyệt đối không được phép xả thải ngay cả sau khi đã qua hệ thống xử lý, khi chưa được cấp phép xả nước thải của UBND tỉnh. 

    Trước đó, vào ngày 27/3/2017, trong quá trình kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất tại Khu chế biển hải sản Tân Hải, huyện Tân Thành, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Phòng Cảnh sát Môi trường – PC49, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện Công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng xả nước thải có màu nâu vàng từ quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải của công ty ra môi trường với lưu lượng khoảng 40m3/ngày. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước tại hố ga xả thải phía trước cổng công ty để phân tích, đồng thời đã yêu cầu công ty ngưng ngay hoạt động sản xuất và xả thải, tuyệt đối không được phép sản xuất hoặc xả nước thải trong quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. 
 
    Công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng là một trong 4 doanh nghiệp tại Khu chế biến hải sản Tân Hải có hệ thống xả thải trực tiếp ra đầm nước trước cống số 6 – đê Chu Hải, rồi chảy trực tiếp ra sông Chà Và (nơi có nhiều hộ dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đang nuôi cá lồng bè, khiến cá của các hộ dân liên tục bị chết), được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép hoạt động 10% công suất đến hết ngày 28/02/2017.

Theo: tinmoitruong.vn