Sông Lô (Vĩnh Phúc) xây dựng gần 80km rãnh thoát nước thải khu dân cư

đăng 02:35, 7 thg 9, 2020 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 02:35, 7 thg 9, 2020 ]
    Thực hiện xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khu dân cư theo Nghị quyết 38 của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Sông Lô là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và các giải pháp phù hợp, đến nay tổng chiều dài cống, rãnh thoát nước thải đã được xây dựng, cải tạo hoàn thành trên địa bàn đã vượt so với mục tiêu.

    Theo dự kiến ban đầu, 17/17 xã, thị trấn của huyện Sông Lô đăng ký xây dựng mới, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải với chiều dài xấp xỉ 73 km; trong đó, đăng ký xây mới trên 71 km, cải tạo gần 2km, làm 551 hố thu nước thải. Nhu cầu vốn dự kiến khoảng trên 80 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, toàn huyện đã triển khai xây dựng, cải tạo được gần 80 km cống rãnh thoát nước.

Xây dựng cống thoát nước thải

    Trong đó xây mới  trên 76 km, còn lại là cải tạo, nâng cấp. Trong đó, có nhiều xã đã vượt chỉ tiêu đăng ký ban đầu như: Hải Lựu, Nhạo Sơn, Đồng Thịnh, Cao Phong, Lãng Công, Nhân Đạo, Tứ Yên. Từ nhu cầu thực tế, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Lô tiếp tục cho các xã triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết tháng 9/2020 các xã, thị trấn hoàn thành xây mới và cải tạo 110km  rãnh thoát nước thải (tăng so với số lượng ban đầu đã đăng ký với UBND tỉnh hơn 37km).

    Chính vì vậy, thời điểm này các địa phương trong huyện đang huy động người dân dồn sức tập trung cho công tác xây rãnh thoát nước thải. UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các xã, thị trấn tạo mọi điều kiện để nhanh chóng hoàn thiện xây dựng tại các tuyến đường đã đăng ký. Quyết tâm hoàn thành vượt mức số rãnh thoát nước thải theo đăng ký, không chỉ giải bài toán về môi trường trên địa bàn huyện mà còn là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu  Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

    Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức trong công tác xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, Sông Lô đã tích cực xây dựng, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước tại các thôn, xóm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể nhân dân. Với việc triển khai cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư trên địa bàn huyện Sông Lô không chỉ góp phần giải quyết bài toán về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, mà còn khơi dậy ý thức của mỗi gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.


    Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn/vinh-phuc-song-lo-xay-dung-gan-80km-ranh-thoat-nuoc-thai-khu-dan-cu-a112888.html