Nhà máy xử lý nước thải CEPT ở Bình Định: Yêu cầu kiểm điểm, xử lý cán bộ vi phạm

đăng 19:27, 2 thg 3, 2017 bởi Môi trường TNT   [ đã cập nhật 19:28, 2 thg 3, 2017 ]
    Ngày 2-3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành văn bản số 586/UBND-TD giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nhà máy xử lý nước thải CEPT (thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với UBND TP Quy Nhơn kiểm tra, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 7 hộ dân lấn chiếm tại KV 3, phường Nhơn Bình, xây dựng nhà ở bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

nha-may-nuoc

    Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổng hợp hồ sơ các trường hợp này trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ như 11 hộ dân lấn chiếm đất xây dựng nhà ở nhưng không bị xử lý, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các hộ dân; ngoài ra, lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh Bình Định xem xét, giải quyết hỗ trợ thiệt hại về thu nhập và kinh doanh cho các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án không có đăng ký kinh doanh theo mức 500 ngàn đồng - 1 triệu đồng/tháng/hộ trong thời gian tối thiểu 3 tháng theo Kế hoạch tái định cư của Dự án; tổ chức kiểm điểm và xử lý cán bộ vi phạm đối với việc chậm các chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và gia đình chính sách.

    Theo kết quả kiểm tra, giải quyết của Thanh tra Bộ TN-MT về việc người dân khiếu nại liên quan đến Dự án nhà máy xử lý nước thải CEPT, thì khung chính sách tái định cư và phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đều có quy định về khoản hỗ trợ đời sống, nhưng trong quá trình thực hiện Dự án, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng liên quan không áp dụng. Đến khi các hộ khiếu nại, UBND tỉnh mới ban hành quyết định bổ sung về khoản hỗ trợ. Ngoài ra, UBND phường Nhơn Bình không xác nhận đầy đủ các hộ thuộc gia đình chính sách; khi bị khiếu nại mới có quyết định bổ sung việc hỗ trợ cho 9 gia đình.

    Trong số 18 hộ dân bị thu hồi đất để làm Dự án thuộc diện lấn chiếm đất xây dựng nhà ở từ trước tháng 7-2004, có 7 hộ bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính, 11 hộ không bị lập biên bản. Nhưng ngành chức năng bồi thường đất ở và bố trí tái định cư cho 11 hộ không bị lập biên bản, còn 7 hộ bị lập biên bản lại không được dẫn đến không công bằng, gây khiếu nại, tố cáo kéo dài thời gian qua.
Trước đó, nhiều hộ dân ở tổ 23, KV 3, phường Nhơn Bình khiếu nại Ban quản lý Dự án vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn thiếu công bằng trong giải quyết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải CEPT...