Mức phạt đến hơn nửa tỷ đồng, doanh nghiệp tại Bắc Giang đã "bức tử" môi trường như thế nào?

đăng 01:56, 19 thg 8, 2018 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 01:56, 19 thg 8, 2018 ]
    “Vô tư” xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường với nhiều tình tiết tăng nặng, Công ty CP phát triển công nghệ nông thôn vừa mới đây đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang “tuýt còi” với mức phạt trên 600 triệu đồng. Ngày 16/8/2018, Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang đã ký Quyết định số 1261/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn, có địa chỉ tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

quyet-dinh-xu-phat


    Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty này đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20m3/ngày tại dự án thôn Đồng Chòi, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, “nước thải chăn nuôi của Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn lấy tại điểm xả nước thải từ bể biogas thải ra môi trường có thông số BOD5vượt 1,06 lần, COD vượt 1,01 lần, Tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,56 lần, Tổng coliform vượt 920 lần so với giá trị Cmaxcột B QCVN 62-MT:2016/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, lưu lượng nước thải là 18m3/ngày”.

    Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ngày tại dự án thôn Đẫng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động “nước thải chăn nuôi của Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn lấy tại điểm xả nước thải từ hồ chứa thải ra môi trường có thông số BOD5 vượt 2,79 lần, COD vượt 2,67 lần, tổng Coliform vượt 920 lần so với giá trị Cmaxcột B QCVN 62-MT:016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, lưu lượng nước thải là 39m3/ngày”.

    Với những vi phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tổng mức phạt của công ty này là 641 triệu đồng, trong đó:

    - Phạt 210 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10m3/ngày đến dưới 20m3/ngày tại dự án thôn Đồng Chòi, xã Long Sơn, huyện Sơn Động.

    - Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải đối với thông số Tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,56 lần, tương ứng với số tiền phạt 63 triệu đồng; quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

    - Phạt 230 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ngày tại dự án thôn Đẫng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động.

    - Phạt tăng thêm 60% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải đối với thông số BOD5 vượt 2,79 lần và thông số COD vượt 2,67 lần, tương ứng với số tiền phạt 138 triệu đồng; quy định tại khoản 7 điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quyet-dinh-xu-phat


    Về biện pháp khắc phục hiệu quả, Quyết định xử phạt yêu cầu Công ty này phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nêu trên; thực hiện lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo nước thải được xử lý theo quy định trước khi thải ra môi trường; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục vi phạm gửi về Sở TNMT tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND xã Long Sơn xong trước ngày 01/11/2018 để kiểm tra, giám sát theo quy định.

    Vấn đề ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp là một trong những vấn đề được Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo sát sao với chính quyền các cấp và các sở ngành chuyên môn.

    Mới đây, do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với hoạt động sản xuất và gia công linh kiện điện tử, điện thoại di động nhưng Công ty TNHH MCSP vẫn đi vào hoạt động sản xuất bình thường. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định xử phạt doanh nghiệp này 300 triệu đồng.

    Theo đó, ngày 16/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Linh đã ký Quyết định xử phạt số 1073/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH MCSP Vina có địa chỉ tại khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vì không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với hoạt động sản xuất và gia công linh kiện điện tử, điện thoại di động.

    Với tình tiết giảm nhẹ là công ty này đã thành thật khai báo hành vi vi phạm, phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan và đến ngày 06/7/2018 đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

    Theo Quy định tại điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty này phải chịu mức phạt là 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty này được yêu cầu phải đình chỉ hoạt động trong 06 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này để khắc phục vi phạm.

    Về biện pháp khắc phục hiệu quả, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty phải tạm dừng hoạt động để khắc phục hành vi vi phạm nêu trên theo quy định; báo cáo bằng băn bản về kết quả khắc phục vi phạm gửi về Sở TNMT, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh, UBND huyện Yên Dũng để kiểm tra, giám sát.

    Quyết định cũng nêu rõ, Công ty TNHH MCSP phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

    Nguồn: tinmoitruong.vn