Hải Phòng: Đưa nhà máy xử lý nước thải làng nghề Tân Tiến (An Dương) vào hoạt động

đăng 02:25, 25 thg 3, 2021 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 02:26, 25 thg 3, 2021 ]
   Ngày 20-3, tại xã Tân Tiến (huyện An Dương), Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Bộ NN&PT-NT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải (Hải Phòng) tổ chức khánh thành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất cho làng nghề bánh đa Nông Xá, xã Tân Tiến. Đây là công trình thí điểm bảo vệ nguồn nước và cải thiện chất lượng nước tại công trình thủy lợi An Kim Hải do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam chủ trì phối hợp cùng các đơn vị thực hiện.

Lễ cắt băng đưa vào sử dụng


   Về quy trình hoạt động, nước thải sản xuất bánh tráng lẫn kèm theo nước thải sinh hoạt khu dân cư được thu gom qua hệ thống mương, rãnh dẫn về khu xử lý. Sau đó, nước thải chuyển qua ngăn bể phản ứng kỵ khí (ABR). Tại đây, nước thải được xử lý trong môi trường yếm khí, phân hủy đáng kể lượng chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải. Nước thải sau phản ứng kỵ khí được chuyển qua bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu lọc rỗng, xốp tăng cường tiếp xúc với vi sinh vật mật độ cao. Nước thải tiếp tục được xử lý bằng vi sinh vật yếm khí, xử lý ô nhiễm hữu cơ.

   Sau khi qua bể lọc kỵ khí, nước thải được chuyển qua hệ thống xử lý hiếu khí (có sục khí) gián đoạn theo mẻ (SBR) để tiếp tục xử lý triệt dể chất hữu cơ trong nước thải, đồng thời tăng cường xử lý Nito, Photpho trong nước bằng hệ thống sục khí tăng cường. Bùn cặn sau xử lý sinh học hiếu khí được lắng tại ngăn lắng trước khi đưa qua bể lọc và bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang. Sau đó, nước thải được khử trùng nhờ chất oxy hóa mạnh. Nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 08:2008/BTNMT sẽ xả ra nguồn tiếp nhận là hệ thống An Kim Hải.

Nguồn nước sau xử lý

   Sau khi khánh thành, Cty thủy lợi An Hải đề nghị đơn vị triển khai mô hình bàn giao công nghệ, nhà máy cho công ty quản lý vận hành, đồng thời mong muốn tiếp tục triển khai các nhà máy tại xã Nam Sơn, Hồng Phong. Được biết, công nghệ xử lý nước này đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước.


    Nguồn:thanhphohaiphong.gov.vn/dua-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-lang-nghe-tan-tien-an-duong-vao-hoat-dong.html