Đề Án BVMT CT Việt Yên

đăng 20:38, 30 thg 10, 2013 bởi Lê Thuận   [ cập nhật 11:50, 18 thg 7, 2014 bởi Trần Ngọc Toàn ]
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án “ Xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”.

Làng Phúc Lâm nổi tiếng với nghề giết mổ gia súc và cũng nhờ nghề này những năm gần đây dân cư giàu lên nhanh chóng, mức sống thu nhập cao hơn.

Một mặt tích cực như trên nhưng mặt tiêu cực của nó là vấn đề xử lý môi trường, nơi các hộ làm giết mổ thực hiện không có hệ thống thu gom và xử lý hợp lý dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, không khí, đất và đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải tập trung tại Làng Phúc Lâm là việc làm hết sức cấp bách. Nó không những cải tao môi trường xung quanh mà còn xây dựng nếp sống, nếp nghĩ có ý thức cho người dân làng Phúc Lâm.

Dự án nằm trong kinh phí Ngân sách Nhà nước: 3.150.000.000 VNĐ

Newtech là đơn vị lập Đề án BVNT chi tiết cho dự án và đã có quyết định phê duyệt Ngày 25 tháng 01  năm 2013.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án: