Đầu tư hơn 310 tỷ đồng mở rộng nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây

đăng 09:40, 10 thg 4, 2015 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 09:41, 10 thg 4, 2015 ]
    Cùng với mức độ đô thị hóa và nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực xung quanh Hồ Tây, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 2, đáp ứng công suất cho Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây (thuộc Dự án Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây) theo hình thức hợp đồng BT. Dự án do liên danh giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Môi trường SFC Việt Nam làm chủ đầu tư. 

nha-may-xu-ly-nuoc-thai-ho-tay

    Với tổng kinh phí đầu tư các hạng mục bổ sung khoảng 312.219 triệu đồng, dự án sẽ xây dựng các tuyến cống, trạm bơm thu gom nước thải từ các lưu vực thuộc phạm vi thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây theo quy hoạch (không bao gồm hệ thống thu gom nước thải do Ban quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây thực hiện); lưu vực bổ sung là khu vực phía Tây Nam và một phần phía Nam thuộc lưu vực Hồ Tây (có diện tích khoảng 154,5ha) và nước thải từ một số cống thoát nước liên quan. Thời gian thực hiện dự án từ quý 1/2015 đến quý 3/2015. 
 
    Thành phố yêu cầu chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trình bày trong hồ sơ dự án; tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đầu tư theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT); bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Theo đó, quỹ đất bổ sung để tạo nguồn vốn thanh toán là quỹ đất 20% tại lô đất I.A.23 có diện tích 42.187m2 thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2. Cũng theo chỉ đạo của thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục khẩn trương thực hiện các thủ tục để đảm bảo phù hợp theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch khác có liên quan đối với lưu vực thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây.