Bộ TNMT ban hành Thông tư mới về cấp phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

đăng 02:19, 13 thg 10, 2015 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 02:19, 13 thg 10, 2015 ]
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Thông tư gồm 16 điều, IV chương áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

thong-tu-quan-ly-phe-lieu

Theo đó, Thông tư quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với các trường hợp sau: (1) Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng phế liệu nhập khẩu quy định tại Phụ lục I kèm Thông tư này; (2) Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Phụ lục I, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận khi quy mô khối lượng nhập khẩu là ≥ 500 tấn/năm với thạch cao và xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; các nguyên tố hóa học là ≥ 50 tấn/năm; ≥ 200 tấn/năm với phế liệu nhựa và phế liệu giấy; phế liệu sắt, thép là ≥ 5.000 tấn/năm; ≥ 50 tấn/năm với phế liệu và mảnh vụn của đồng, niken, nhôm, kẽm, thiếc, titan, crom…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất không thuộc các trường hợp quy định trên. Thông tư nêu rõ, việc thu hồi Giấy xác nhận được thực hiện trong các trường hợp: (1) Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc quy định trong Giấy xác nhận đến mức độ phải thu hồi theo quy định của pháp luật; (2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sau thời hạn 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận mà không tiến hành việc nhập khẩu trừ trường hợp bất khả kháng; (3) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chấm dứt hoạt động về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc phá sản, giải thể. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận do mình cấp, trong đó nêu rõ tên tổ chức, cá nhân bị thu hồi, căn cứ, lý do thu hồi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2015.