Tài liệu‎ > ‎

Giới thiệu chung về vi khuẩn Anammox

Đặc điểm và sự tồn tại của vi khuẩn Anammox trong tự nhiên

·        Đặc điểm

Hiện nay, đã có 5 chi và 13 loài vi khuẩn Anammox được phát hiện từ các nguồn khác nhau [4]. Danh sách các loài vi khuẩn Anammox đã phát hiện được đưa ra tại bảng 1.

Bảng 1: Danh sách các vi khuẩn Anammox được phát hiện [4]

STT

Chủng VSV

Loài VSV

1

Brocadia

Brocadia anammoxidans

Brocadia fulgida

Brocadia sinica

2

Kuenenia

Kuenenia stuttgartiensis

3

Scalindua


 


 

 

Scalindua brodae

Scalindua wagneri

Scalindua sorokinii

Scalindua arabica

Scalindua sinooilfield

Scalindua zhenghei

4

Jettenia

Candidatus Jettenia asiatica

5

Anammoxo- globus

Anammoxoglobus propionicus

Anammoxoglobus sulfate

Về mặt phân loại, các vi khuẩn Anammox là những thành viên mới tạo thành phân nhánh sâu của ngành Planctomycetes, bộ Planctomycetales [4]. Cây phát sinh loài của bộ Planctomycetales được đưa ra ở hình 1.

chung-vi-khuan-anammox

Hình 1: Cây phát sinh loài của bộ Planctomycetales [4]

Vi khuẩn Anammox đặc trưng bởi sinh khối màu đỏ nâu, tỉ lệ tăng trưởng riêng cực đại rất thấp (µ=0,00648/ngày), thời gian nhân đôi là 10,6 ngày và sinh khối tạo thành ít (0,11÷0,13g VSS/g NH4+-N). Vi khuẩn Anammox phát triển tốt ở nhiệt độ 22÷43ᴼC, pH khoảng 6,4÷8,3. Hoạt tính của Anammox bị ức chế hoàn toàn ở nồng độ oxi trên 0,5% không khí bão hòa [4, 8].

·        Tồn tại của vi khuẩn Anammox trong tự nhiên [4, 8]

Vi khuẩn Anammox được phát hiện đầu tiên trong hệ sinh thái tự nhiên ở vùng nước nghèo oxi ở biển đen. Sau đó, chúng được tìm thấy trong một vài hệ thống xử lý nước thải, trong trầm tích biển trên khắp thế giới (Gullmarsfjorden ở Sweden, Skagerrak ở Biển Bắc, Colne Estuary National Nature Reserve ở Vương Quốc Anh, Greenland  Arctic Sea, Mertz Sea ở Antarctica, Benguela OMZ ở Namibia, Chesapeake Bay ở Mỹ) hoặc trong các môi trường thiếu khí (Biển Đen và Golfo Dulce, Costa Rica). Sự có mặt của vi khuẩn Anammox được xác định trong hơn 30 loại nước ngọt tự nhiên và hệ sinh thái biển trên thế giới. Trong trầm tích với hàm lượng cacbon thấp, Anammox đóng góp hình thành khoảng 20-79% tổng sản phẩm nitơ.