Gói thầu thu gom nước thải tại Hải Dương: Liên danh WesternTech – Bạch Đằng chào vượt giá 16%

   Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương (Bên mời thầu) vừa tiến hành mở Gói thầu HD-PW-08 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và kết nối hộ gia đình cho các khu vực còn lại của phía Tây TP. Hải Dương (giá gói thầu 315,354 tỷ đồng) với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương có tổng mức đầu tư 1.774,584 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước, do UBND TP. Hải Dương làm chủ đầu tư.

   Theo biên bản mở thầu, 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Công ty CP WesternTech Việt Nam – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (gọi tắt là Liên danh WesternTech – Bạch Đằng) với giá dự thầu 365,532 tỷ đồng (vượt giá gói thầu 50,178 tỷ đồng); Công ty CP Xây dựng số 5 chào giá 315,302 tỷ đồng; Liên danh Công ty CP Hà Huy – Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam với giá dự thầu 292,457 tỷ đồng.

Hệ thu gom nước thải Hải Dương

   Cả 3 nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện Gói thầu là 30 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

   Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu về việc bỏ giá dự thầu cao hơn giá gói thầu 16%, một cán bộ của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cho biết, giá dự thầu được xây dựng dựa trên giá thực tế của nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng tăng cao. Với mức giá này, rủi ro về tài chính sẽ ít hơn nên nếu bị trượt thầu thì Nhà thầu cũng chấp nhận. Theo tìm hiểu, giá dự toán gói thầu được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kèm kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào ngày 4/3/2022. Gói thầu HD-PW-08 là gói thầu có giá trị lớn nhất của Dự án, trong đó vốn vay ODA là 286,685 tỷ đồng, vốn đối ứng là 28,66 tỷ đồng. Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu 4 trong số 9 gói thầu của Dự án, song chỉ ở Gói thầu HD-PW-08 xuất hiện việc nhà thầu chào vượt giá gói thầu.

   Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương cũng vừa mở thầu Gói thầu HD-PW-07 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và kết nối hộ gia đình cho khu vực phía Bắc của đường Nguyễn Lương Bằng đến sông Thái Bình. Nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương – Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội với giá dự thầu 176,258 tỷ đồng (giá gói thầu 180,413 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

   Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo của Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương cho biết, Dự án được khởi động từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2025. Tính đến nay, Dự án mới chọn xong nhà thầu cho Gói thầu HD-PW-01 và Gói thầu HD-PW-02. Gói thầu HD-PW-07 và Gói thầu HD-PW-08 đang trong thời gian đánh giá HSDT. Một số gói thầu còn lại sẽ lựa chọn nhà thầu trong tháng 5/2022. Tổng khối lượng thực hiện của toàn Dự án đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 15%.

   So với nhiều dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực ở các tỉnh, thành phố khác, phần diện tích cần giải phóng mặt bằng của Dự án không nhiều và cơ bản đã hoàn thành, sau khi ký hợp đồng, nhà thầu có thể khởi công ngay.

 

   Nguồn: baodauthau.vn/goi-thau-thu-gom-nuoc-thai-tai-hai-duong-lien-danh-westerntech-bach-dang-chao-vuot-gia-16-post122959.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *