Đánh giá tác động môi trường cải tạo nạo vét lòng sông

    Hoạt động cải tạo, nạo vét lòng sông làm biến đổi địa hình luồng lạch, từ đó gây thay đổi chế độ thủy văn, thủy lực trong đoạn sông. Từ đó làm ảnh hưởng tới cân bằng bùn cát, gây nên bồi lắng hoặc xói lở vùng xung quanh.

    Gia tăng xâm nhập mặn vào nước ngầm và nước sông

    Hoạt động nạo vét sông làm thay đổi địa hình đáy, bóc lớp vỏ cư trú của động vật đáy, tác động xấu tới hệ sinh thái nước và nguồn lợi thủy sản (ốc, hến...) ở khu vực này. Vì thế, cần thận trọng khi tiến hành nạo vét sông và cần khống chế ở mức độ hợp lý không gây ảnh hưởng xấu làm suy thoái hệ sinh thái nước.
    
    Làm tăng khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế ngập úng và thiệt hại lũ lụt cho đồng bằng hạ lưu sông trong mùa mưa lũ.
Hoạt động nạo vét, đổ bỏ đất, bùn đáy được nạo vét có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí cho vùng chứa bùn đáy, ảnh hưởng đến nguồn nước sử dụng cho cấp nước sinh hoạt của dân.

nao-vet-song

    - Nạo vét bùn đáy làm cho lan truyền độ đục trong đoạn sông xuống hạ lưu.

    - Thiết bị nạo vét gây cản trở giao thông thủy, gây ô nhiễm tiếng ồn đối với vùng xung quanh.

    - Làm tăng khả năng lấy nước tưới và nước dùng cho sinh hoạt của dân.

    - Tạo các luồng lạch có độ sâu phù hợp và thuận tiện cho giao thông thủy sẽ làm tăng mật độ tàu bè đi lại. Từ đó có khả năng gia tăng ô nhiễm nguồn nước do các chất thải từ tàu bè và các sự cố tràn dầu ra nguồn nước.

    - Sinh vật hấp thụ và tích lũy các chất ô nhiễm từ bùn đáy có thể gây nhiễm độc cho con người qua dây truyền thực phẩm.

    - Sức khỏe công nhân bị ảnh hưởng do tiếp xúc với bùn nạo vét, tai nạn nạo vét có thể xảy ra.

    - Đổ bùn đáy lên bờ dẫn tới ảnh hưởng sử dụng đất.